Verdens nordligste sykkelarrangement

6979074129_2c33b3edc3Sykling i Norge er noe som alltid har vært veldig populært og det er stadig flere som starter opp med sykling. Det er en populær sport å drive med og noe man kan starte med som veldig ung. Det er mange ulike arrangementer i løpet av et år hvor sykling er i fokus. Det er ulike størrelser på disse arrangementer og noen av dem er for profesjonelle syklister mens andre er for syklister som driver med sykling på hobbybasis. Det arrangeres sykkelritt gjennom hele året og over hele landet.

Arctic Race of Norway

Arctic Race of Norway er et etapperitt som arrangeres innen landeveissykling. Arctic Race of Norway er en del av Europetouren men det som er spesielt med Arctic Race of Norway er det at det er verdens nordligste sykkelarrangement. Arctic Race of Norway ble arrangert for første gang i 2013 og gikk da over en strekning mellom Bodø og til Harstad. Andre gangen Arctic Race of Norway ble arrangert var i 2013 og da var det byen Tromsø som stod som arrangør. Den første etappen i rittet ble da avsluttet på Nordkapp.

Dekning i media

Arctic Race of Norway har ikke blitt arrangert i så mange år men fra første gang rittet ble satt opp så har det fått mye omtale og også mye dekning i media. Sykkelrittet ble dekket blant annet på tv og sendingen gikk til 110 land, hvor Eurosport sendte sendingen videre til 56 forskjellige land. Sykkelrittet hadde fått så mye omtale at det faktisk ble dekket i Kina også. Kinesisk tv sies å ha ca 100 millioner seere og Arctic Race of Norway ble da presentert på tv med et 10 minutters langt innslag, som både viste sykkelrittet men også turismen rundt.

Det var ikke bare på tv at arrangementet ble delt og snakket om. Også på Internett var Arctic Race of Norway noe som var veldig ettertraktet å lese om. De som dekker nordnorsk reiseliv merket stor pågang på deres nettsider. Det ble faktisk registrert en tredobling på trafikken på deres nettsider, og det var kun over de fire dagene hvor sykkelrittet faktisk pågikk.

Regler

I et så stort arrangement så følger det så klart med noen regler. Det er viktig at reglene skal være klare og tydelige for alle deltagerne. I Arctic Race of Norway så er en av reglene at alle deltagerne må fullføre alle fire etappene i rittet for at de ikke skal bli diskvalifisert fra konkurransen. Det er i tillegg lagt på en tidsgrense i rittet, som teller fra første syklist har passert målstreken for hver etappe. Den går da på tiden til vinneren, og det blir da lagt på 12 %. De syklistene som ikke klarer å komme over målstreken innen den tiden får ikke fortsette i konkurransen. Hver etappe i konkurransen blir sett på som en fellesstart og det er første syklisten som kommer inn i mål som regnes som vinneren. Det konkurreres også om fire forskjellige trøyer, hvor de ulike trøyene står for ulike mål i konkurransen.